Το πλεονέκτημά μας

Αυστηρός έλεγχος της διασφάλισης ποιότητας

Ετήσια εμπειρία σε σχετικό τομέα

Ισχυρή παραγωγική ικανότητα

8 γραμμές επαγγελματικής παραγωγής καλλυντικών

Επαγγελματικό ερευνητικό κέντρο

Επαγγελματική τεχνική ομάδα, για την παροχή ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης

Πρότυπο GMP και εισαγόμενος εξοπλισμός

Εργαστήριο καθαρής παραγωγής 100,000 κατηγορίας, η Γερμανία εισήγαγε εξοπλισμό παραγωγής

Επιχειρηματικό μοντέλο