Ειδοποίηση απαλλαγής ευθύνης

Προκειμένου να εξυπηρετηθεί καλύτερα το ευρύ κοινό (συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών και των συναδέλφων της φαρμακευτικής βιομηχανίας), ο ιστότοπός μας προβάλλει την ακόλουθη δήλωση αποποίησης για τις πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, συνδέσμων):

Οι δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα, τη χρήση και τη χρήση των προϊόντων δεν έχουν επαληθευτεί από αυτόν τον ιστότοπο. Εάν το κοινό θέλει να μάθει την ακριβή κατάσταση, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή, τον διανομέα, τον αρχικό εκδότη πληροφοριών ή τον επαγγελματία υγείας του προϊόντος.

Οι δημοσιευμένες εικόνες δεν έχουν επαληθευτεί από αυτόν τον ιστότοπο και προορίζονται μόνο για αναφορά. Εάν το κοινό θέλει να μάθει την πραγματική κατάσταση του προϊόντος που φαίνεται στην εικόνα, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή, τον διανομέα ή τον αρχικό εκδότη πληροφοριών του προϊόντος.

Οι δημοσιευμένες πληροφορίες για το προϊόν δεν έχουν επαληθευτεί από αυτόν τον ιστότοπο και προορίζονται μόνο για αναφορά. Οι συγκεκριμένες τιμές των προϊόντων υπόκεινται στις πραγματικές τιμές που κυκλοφορούν.

Εάν το κοινό θέλει να χρησιμοποιήσει το προϊόν αφού περιηγηθεί στις πληροφορίες ορισμένων προϊόντων σε αυτόν τον ιστότοπο, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας, τον κατασκευαστή και τον διανομέα του προϊόντος πριν το χρησιμοποιήσετε. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες από τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Οι δημοσιευμένες πληροφορίες υγειονομικής περίθαλψης και ευεξίας δεν έχουν επαληθευτεί από αυτόν τον ιστότοπο και προορίζονται μόνο για αναφορά. Εάν το κοινό θέλει να αναφερθεί σε ορισμένες πληροφορίες για την υγειονομική περίθαλψη και την ευεξία, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης εκ των προτέρων. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες που προκαλεί η παραπομπή του κοινού σε αυτές τις πληροφορίες για υγειονομική περίθαλψη, συντήρηση υγείας ή για άλλους σκοπούς.

Επαγγελματικές στήλες όπως προώθηση φαρμακευτικών επενδύσεων, προσφορά και ζήτηση προϊόντων, τεχνικά έργα και εγκυκλοπαίδειες προϊόντων προορίζονται μόνο για περιήγηση και χρήση από επαγγελματίες που ασχολούνται με την προώθηση φαρμακευτικών επενδύσεων, πρακτορεία, παραγωγή ή επιχείρηση.

Εάν το κοινό διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες είναι λανθασμένες, μπορούν να προτείνουν τροποποίηση ή διαγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο ιστότοπος θα τροποποιήσει αμέσως ή θα διαγράψει τις εσφαλμένες πληροφορίες. Οι αναθεωρημένες πληροφορίες δεν έχουν επαληθευτεί περαιτέρω, επομένως είναι επίσης μόνο για αναφορά.

Οι πληροφορίες σχετικά με την προώθηση των επενδύσεων, την αντιπροσωπεία, την προσφορά και τη ζήτηση, την πρόσληψη και την αίτηση που δημοσιεύονται δεν επαληθεύονται από αυτόν τον ιστότοπο και προορίζονται μόνο για αναφορά. Τα είδη κοινού που ενδιαφέρονται για τις πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον εκδότη πληροφοριών.

Αυτή η αποποίηση εξηγείται από τον ιστότοπο. Όσον αφορά άλλα ημιτελή θέματα, ανατρέξτε στο νομική δήλωση της ιστοσελίδας.